Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zasiłek szkolny

Czcionka:

Zasiłek szkolny
Zasiłek szkolny stanowi pomoc incydentalną, nadzwyczajną inną niż stypendium szkolne. Podstawową okolicznością uzasadniającą ubieganie się o świadczenie w postaci zasiłku szkolnego jest wystąpienie zdarzenia losowego. „Zdarzeniem losowym" kwalifikowanym do przyznania zasiłku szkolnego jest zdarzenie niezależne od losu - kolei, wydarzeń życia, tj. wszystko co dzieje się wokół nas m.in. każde zdarzenie niezależne od woli człowieka: nagła, zagrażająca normalnemu funkcjonowaniu osób i rodzin sytuacja. Zdarzeniami losowymi dającymi podstawę do przyznania zasiłku są:
• śmierć rodziców lub opiekunów prawnych wspólnie zamieszkujących;
• ciężki wypadek ucznia, powodujący uszczerbek na zdrowiu;
• nagła lub nieuleczalna choroba ucznia lub rodzica;
• klęska żywiołowa;
• pożar, włamanie lub zalanie mieszkania;
• utrata pracy przez rodziców;
• inne okoliczności powodujące przejściowo trudną sytuacje ucznia i utrudniające naukę.


Wskazane powyżej wyliczenie ma charakter wyłącznie przykładowy. Ma ono zobrazować jakie okoliczności pozwalają na wystąpienie z wnioskiem o przyznanie zasiłku szkolnego i nie można go traktować jako katalogu zamkniętego.


Formy udzielania zasiłku szkolnego.
Zasiłek szkolny może być przyznany w formie:
1) świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub
2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.


Wysokość zasiłku szkolnego

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty zasiłku rodzinnego, przysługującego na dziecko w wieku powyżej 5 lat do ukończenia 18 lat, określonego w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych (stanowi to łącznie kwotę do: 5 x 124,00 złotych = 620 złotych). Wysokość zasiłku szkolnego przyznanego na rzecz konkretnego wnioskodawcy uzależniona jest od charakteru zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie pomocy w tej
formie.


Termin ubiegania się o zasiłek szkolny
Z uwagi na jego funkcję - środka doraźnej pomocy w sytuacji losowej - ograniczono termin ubiegania się o zasiłek szkolny do dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego jego przyznanie. Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Kalendarium

Wrzesień 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3