Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Dodatki energetyczne

Czcionka:

Jak ubiegać się o dodatek energetyczny?

 

W celu uzyskania dodatku energetycznego należy:

 1. Pobrać wniosek o przyznanie dodatku energetycznego, który dostępny jest w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu, ul. o. H. Koźmińskiego 15, 05-170 Zakroczym, pokój numer 2 – starszy pracownik socjalny Olga Brylińska

 

 1. Poprawnie wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakroczymiu, ul. o. H. Koźmińskiego 15, 05-170 Zakroczym, pokój numer 2 – starszy pracownik socjalny Olga Brylińska

 

 1. Do wniosku dołączyć następujące dokumenty:
 • kserokopię umowy sprzedaży energii elektrycznej (zawartej z osobą, której przyznano dodatek mieszkaniowy),
 • potwierdzenie zapłaty ostatniego rachunku za energię elektryczną (w przypadku liczników przedpłatowych – ostatni dowód zakupu energii).

Wnioski rozpatrywane są zgodnie z przepisami: ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.), obwieszczenia Ministra Gospodarki z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od 1 stycznia 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r. (M. P. z 2013 r. poz. 963) oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267).

 

Co warunkuje przyznanie dodatku energetycznego ?

 1. Osoba ubiegająca się o przyznanie dodatku energetycznego musi być tzw. „odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej”, to jest osobą, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz.966 z późn. zm.)
 2. Osoba ubiegająca się o przyznanie dodatku energetycznego musi być stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.
 3. Wnioskodawca musi zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

 

Jaka jest wysokość dodatku energetycznego?

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 listopada 2013 r. (M. P. z 2013 r. poz. 963) wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2014 r. dla gospodarstwa domowego:

 1. prowadzonego przez osobę samotną wynosi 11,36 zł/miesiąc;
 2. składającego się z 2 do 4 osób – 15,77 zł/miesiąc;
 3. składającego się z co najmniej 5 osób – 18,93 zł/miesiąc.

Termin wypłaty dodatku energetycznego

Zgodnie z art. 5e ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.

 

Termin i sposób załatwiania spraw

Postępowanie w sprawie przyznania dodatku energetycznego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej nie później niż w ciągu miesiąca od daty złożenia poprawnie wypełnionego wniosku wraz z niezbędną dokumentacją. Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakroczymiu, które składa się w sekretariacie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakroczymiu. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

 

WAŻNE! Wnioskodawca ma obowiązek niezwłocznie poinformować starszego pracownika socjalnego Olgę Brylińską o:

 • zdaniu zajmowanego lokalu mieszkalnego,
 • zamianie zajmowanego mieszkania,
 • sprzedaży lokalu mieszkalnego,
 • zmianie numeru konta bankowego, na który przekazywany jest dodatek energetyczny.

 

Załącznik i do pobrania:

 

1. Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego.

http://zakroczym.naszops.pl/pliki/plik/wniosek-o-przyznanie-dodatku-energetycznego-1414767539.pdf

Kalendarium

Wrzesień 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3